Background

Contact

+4-031.106.00.00

+4-0753.63.72.53

+4-0745.34.24.91

contact messenger

Oferte Speciale

Rezervari Hoteluri

Rezervari hoteluri - Hotelcon
Rezervari hoteluri - Croatia

Vremea

Asigurarea de calatorie

CONDITII PRIVIND ASIGURAREA DE ANULARE A CALATORIEI


1. Definitii
1.1. Accident rutier - Orice eveniment daunator autovehiculelor si activitatii de transport, ce a avut loc în timpul circulatiei pe drumurile publice, datorat nerespectarii regulilor de circulatie sau unei stari tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor, având drept consecinte victime omenesti sau pagube materiale, fara sa implice intentia sau culpa grava a asiguratului în producerea respectivului eveniment;
1.2. Agentie de turism - Orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, inclusiv bilete de avion;
1.3. Asigurat – Orice persoana care, în calitate de beneficiar, a achizitionat bilete de avion sau/si a încheiat cu o agentie de turism un contract de comercializare a serviciilor turistice, si careia i s-a retinut prima de asigurare odata cu plata acestor servicii;
1.4. Asigurator – Societatea de Asigurare-Reasigurare denumita în continuare Asigurator sau Societatea;
1.5. Clauze de anulare a calatoriei (clauze de retragere) – Acele clauze stabilite de comun acord prin protocolul încheiat între agentia de turism si Asigurator, reflectate în mod corespunzator în cadrul contractului de comercializare a serviciilor turistice si care reglementeaza modalitatile de retragere a turistului din respectivul contract, precum si cuantumul penalitatilor ce ar trebui retinute acestuia din costul de achizitie;
1.6. Cost de achizitie – Suma de bani ce se cuvine a fi platita de Asigurat unei agentii de turism pentru a achizitiona serviciile turistice oferite de aceasta;
1.7. Pachetul de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neîntrerupta a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o înnoptare, si anume: transport, cazare si alte servicii, fara legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement si altele asemenea;
1.8. Contract de comercializare a serviciilor turistice - Acordul de vointa dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpararea unui serviciu sau a unui pachet de servicii turistice de catre turist, urmat de eliberarea documentelor de plata si calatorie de catre agentia de turism;
1.9. Bilet de avion – Document, înscris sau conventie electronica ce da dreptul la ocuparea unui loc de pasager în cadrul unei curse aeriene, rezervat sau achizitionat prin intermediul agentiei de turism sau prin alta forma. Biletele de avion pentru curse de tip charter sunt preluate în asigurare numai daca fac parte din pachetele de servicii turistice. Biletele de avion pentru curse de linie pot fi preluate în asigurare si separat;
1.10. Domiciliul sau resedinta – Adresa înscrisa pe documentele de identificare prezentate de Asigurat la momentul încheierii politei de asigurare.
1.11. Eveniment asigurat - Eveniment incert si imprevizibil, survenit în perioada de asigurare si precizat în conditiile de asigurare, a carui producere determina anularea calatoriei la initiativa Asiguratului si în urma caruia Asiguratorul acorda despagubiri, în baza conditiilor de asigurare.
1.12. Îmbolnavire - Orice modificare organica sau functionala a starii de sanatate a organismului, survenita în perioada de asigurare excluzând orice boala preexistenta în legatura cu care se cunostea sau se putea în mod rezonabil determina ca ar putea provoca imposibilitatea deplasarii în perioada mentionata în contractul de comercializare a serviciilor turistice.
1.13. Perioada de asigurare - Intervalul de timp pe parcursul caruia Asiguratorul acopera consecintele evenimentelor asigurate conform conditiilor.
1.14. Polita de asigurare - Documentul prin care se probeaza existenta asigurarii. Polita de asigurare se supune legilor române.
1.15. Prima de asigurare - Suma datorata de Asigurat în schimbul preluarii de catre Asigurator a evenimentelor asigurate, asa cum sunt ele înscrise în polita de asigurare.
1.16. Vatamare corporala grava - Orice atingere adusa sanatatii sau integritatii corporale a Asiguratului si care presupune în mod rezonabil imobilizarea acestuia pentru o perioada de timp care expira dupa încetarea perioadei de asigurare.
1.17. Catastrofe naturale - Evenimente provocate de manifestarea urmatoarelor calamitati naturale: cutremure de pamânt cu magnitudinea mai mare de 6 grade pe scara Richter, inundatii si furtuni.

2. Obiectul asigurarii

2.1. Pentru pachetele de servicii turistice:
Asiguratorul, în schimbul primei de asigurare, se angajeaza sa suporte în tot sau în parte penalitatile care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a turistului asa cum acestea sunt impuse de tour-operatorul extern si prevazute în contractul de comercializare a serviciilor turistice, ca urmare a anularii calatoriei datorita aparitiei unui eveniment asigurat.
2.2. Pentru biletele de avion la curse de linie:
Asiguratorul, în schimbul primei de asigurare, se angajeaza sa suporte în tot sau în parte penalitatile care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a calatorului asa cum acestea sunt impuse de compania aviatica, sau ca urmare a anularii calatoriei datorita imposibilitatii companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.

3. Evenimentele asigurate

3.1. Pentru pachetele de servicii turistice:
3.1.1. Anularea calatoriei cu mai mult de 15 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie.
În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei, din oricare alte motive decât cele prevazute la capitolul 4-Excluderi, litera A, cu mai mult de 15 zile calendaristice (inclusiv), înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata.
3.1.2. Anularea calatoriei între 14 zile calendaristice (inclusiv) si 4 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie.
În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei între 14 zile calendaristice (inclusiv) si 4 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a unuia dintre urmatoarele evenimente asigurate:
1. îmbolnavirea sau decesul unei persoane care ar fi urmat sa însoteasca Asiguratul în calatorie;
2. obligativitatea de a îndeplini îndatoriri de serviciu urgente si neprevazute;
3. pierderea sau furtul documentelor necesare pentru pornirea în calatorie si care nu pot fi eliberate mai devreme de data plecarii în calatorie;
4. decesul Asiguratului ori a unei rude a Asiguratului de pâna la gradul al-II-lea inclusiv sau a sotului/sotiei acestuia;
5. imobilizarea datorata vatamarii-corporale grave sau a unei îmbolnaviri în urma careia este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unei rude a Asiguratului de pâna la gradul al-II-lea inclusiv, sau a sotului/sotiei acestuia;
6. citarea Asiguratului, a unei rude de gradul I sau II, ori a unei persoane care ar fi urmat sa-l însoteasca în calatorie pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate si petrecuta ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic;
7. citarea Asiguratului, a unei rude de gradul I sau II, ori a unei persoane care ar fi urmat sa-l însoteasca în calatorie ca martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate si petrecuta ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic;
8. domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
9. imposibilitatea companiei aeriene cu care urma sa calatoreasca Asiguratul ori a tour-operatorului furnizor al serviciilor turistice, altul decât agentia de turism prin care acestea au fost contractate, de a onora serviciile asumate prin vânzarea biletelor. Se exclud situatiile în care companiile aeriene, în cazul anularii unui zbor din motive obiective, pun la dispozitia pasagerilor alte curse, sau reprogrameaza zborul în cel mult 48 de ore;
10. activitati teroriste de notorietate, care au loc în perioada de asigurare la una dintre destinatiile spre care doreste sa calatoreasca Asiguratul si care sunt urmate de declararea unei stari cu caracter exceptional, inclusiv a starii de necesitate;
11. cazurile de nastere prematura, neprovocata, a unui copil al Asiguratului.
3.1.3. Anularea calatoriei cu mai putin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie
În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei, cu mai putin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a urmatoarelor evenimente asigurate:
1. decesul Asiguratului ori a unei rude a Asiguratului de pâna la gradul al-II-lea inclusiv sau a sotului/sotiei acestuia;
2. imobilizarea datorata vatamarii-corporale grave sau îmbolnavirii în urma careia este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unei rude a Asiguratului de pâna la gradul al-II-lea inclusiv sau a sotului/sotiei acestuia cu care urma sa calatoreasca;
3. citarea Asiguratului pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate si petrecuta ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic;
4. citarea Asiguratului pentru a fi martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate si petrecuta ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic;
5. domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
6. accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore anterioare datei la care ar trebui prestat primul serviciu turistic, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct Asiguratul;
7. imposibilitatea companiei aeriene cu care urma sa calatoreasca Asiguratul ori a tour-operatorului furnizor al serviciilor turistice, altul decât agentia de turism prin care acestea au fost contractate, de a onora serviciile asumate prin vânzarea biletelor. Se exclud situatiile în care companiile aeriene, în cazul anularii unui zbor din motive obiective, pun la dispozitia pasagerilor alte curse, sau reprogrameaza zborul în cel mult 48 de ore;
8. greve ale transportatorilor care cauzeaza o încetare pentru cel putin 48 de ore consecutive a serviciilor turistice de transport si care împiedica în mod obiectiv deplasarea Asiguratului;
9. activitati teroriste de notorietate, care au loc în perioada de asigurare la una dintre destinatiile spre care doreste sa calatoreasca Asiguratul si care sunt urmate de declararea unei stari cu caracter exceptional, inclusiv a starii de necesitate;
10. cazurile de nastere prematura, neprovocata, a unui copil al Asiguratului.
3.2. Pentru biletele de avion la curse de linie:
Anularea calatoriei datorita imposibilitatii companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.
3.3. Evenimentele enumerate la punctele 3.1.2., 3.1.3. si 3.2. nu sunt considerate riscuri asigurate în cazul în care acestea existau ori erau iminente la momentul încheierii contractului de comercializare a serviciilor turistice. Oricare alte evenimente nu sunt considerate riscuri asigurate si implicit nu vor permite plata sumelor asigurate.
3.4. În legatura cu prevederile 3.1.2., pct. 5) si 3.1.3., pct.2) referitoare la vatamare corporala sau îmbolnavire, Asiguratorul îsi rezerva dreptul de a-l supune pe Asigurat ori pe persoanele asimilate acestuia în cadrul aceluiasi punct la un control medical, ulterior înregistrarii cererii de despagubire. În aceste situatii, persoanele asupra carora se efectueaza controlul sunt de acord, odata cu semnarea cererii de despagubire, sa permita medicului comunicarea concluziilor investigatiilor medicale efectuate.
3.5. Anularea sau retragerea Asiguratului din angajamentele turistice sau de calatorie contractate cu agentia de turism nu se poate face decât în scris, cu specificarea expresa a motivului, urmând ca Asiguratul sa procure toate documentele necesare si solicitate de Asigurator pentru a face dovada sustinerilor sale.
3.6. Anularea sau retragerea Asiguratului din angajamentele turistice sau de calatorie contractate cu agentia de turism nu se poate face decât pâna cel târziu în ultima zi a perioadei de asigurare.

4. EXCLUDERI

A. Excluderi generale, aplicabile în toate cazurile:
Asiguratorul nu are nici o raspundere si nu datoreaza indemnizatii în baza prezentei polite, daca anularea calatoriei a fost prilejuita de:
a) comiterea sau încercarea de comitere cu intentie de catre Asigurat ori Beneficiar a unor fapte penale;
b) operatiuni de razboi, declarat sau nu;
c) operatiuni teroriste îndreptate direct sau indirect asupra persoanei Asiguratului;
d) contaminare sau poluare, din orice cauza;
e) evenimente ca: tulburari civile, lock-out, alte asemenea;
f) influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
g) producerea de catastrofe naturale.
B. Excluderi valabile numai pentru biletele de avion la curse de linie:
Societatea nu preia riscul de anulare a calatoriei cu avionul din oricare alte motive decât imposibilitatea companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.
C. Evenimente si consecinte ale acestora care nu sunt cuprinse în asigurare în cazurile în care anularea calatoriei se face între 14 zile calendaristice (inclusiv) si 4 zile calendaristice (inclusiv) sau cu mai putin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie sau înainte de data plecarii în calatorie:
1. În baza prezentelor conditii de asigurare, Societatea nu suporta riscul de anulare a calatoriei, daca acesta se datoreaza consecintelor directe sau indirecte ale:
a. bolilor preexistente momentului încheierii asigurarii ori complicatii ale acestora;
b. bolilor psihice;
c. consumului de alcool ori de droguri;
d. consumului excesiv de medicamente;
e. nerespectarii de catre Asigurat a prevederilor privind conditiile de iesire din România si de intrare în alte state;
f. retinerii documentelor de identitate necesare efectuarii calatoriei de catre autoritatile în drept, interdictiilor de trecere a frontierelor sau de îmbarcare în curse de transport de calatori;
g. actiunilor dispozitivelor explozive sau armelor de foc;
h. prabusirilor si alunecarilor de teren provocate de activitati umane;
i. infiltrarii apei de ploaie, a grindinei, a zapezii sau a murdariei prin geamuri neetanse sau prin alte deschizaturi la domiciliul sau resedinta Asiguratului;
j. inundarii domiciliului sau resedintei Asiguratului cu apa provenita de la vecini ori a apei de conducta;
k. furtului simplu, furt prin înselatorie, furt cu întrebuintare de chei, potrivite ori originale, cu exceptia cazurilor când aceste chei au fost obtinute prin tâlharie;
l. bolilor profesionale si a celor cauzate de meserii;
m. urmarilor otravirii cauzate prin introducerea unor substante solide sau fluide în gura;
n. sinuciderii, chiar si în cazul în care Asiguratul a comis fapta într-o stare care exclude libera determinare a vointei;
o. accidentelor petrecute din neglijenta grava a Asiguratului, inclusiv cele datorate sau favorizate de consumul de alcool, substante toxice sau droguri;
2. De asemenea, nu se preia în asigurare riscul de anulare a calatoriei ca urmare a oricarei majorari a tarifelor aferente serviciilor achizitionate prin contractul de comercializare a serviciilor turistice.

5. SUMA MAXIMÄ‚ ASIGURATÄ‚

Suma maxima asigurata exprima costul de achizitie platit de Asigurat la încheierea contractului de comercializare a serviciilor turistice si/sau al biletelor de avion, dar nu mai mult de:
- 2.500 Euro/persoana, dar nu mai mult de 7.500 EURO/contract pentru serviciile turistice (inclusiv bilete de avion pentru curse de tip charter),
- 1.000 EURO/bilet de avion, dar nu mai mult de 3.000 EURO/perioada de asigurare pentru biletele de avion la curse de linie.

6. PERIOADA DE ASIGURARE

6.1. Pentru serviciile turistice, polita de asigurare este valabila începând cu ora 2400 a zilei în care s-a platit prima de asigurare si înceteaza în momentul prestarii primului serviciu turistic achizitionat prin contractul de comercializare a serviciilor turistice.
6.2. Pentru biletele de avion la curse de linie, perioada de asigurare începe la ora 2400 a zilei în care s-a platit prima de asigurare se încheie în data de întoarcere mentionata pe biletul de avion. Pentru biletele considerate deschise, acestea vor fi luate în asigurare pentru întoarcere numai în conditiile în care Asiguratul înstiinteaza Asiguratorul cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de programarea zborului, la adresa de e-mail sau prin fax. În cazul în care Asiguratul nu respecta aceasta prevedere, Societatea este exonerata de riscurile asumate prin prezenta polita.
Perioada de asigurare nu se prelungeste în cazul reprogramarii zborurilor, la o data ulterioara încheierii politei de asigurare.

7. PRIMA DE ASIGURARE
7.1. Prima de asigurare se stabileste prin aplicarea cotei de prima asupra costului de achizitie.
7.2. Prima de asigurare se plateste integral la momentul achitarii costului de achizitie sau a unei fractiuni din acesta.

8. OBLIGATIILE ASIGURATULUI
8.1. În cazul în care Asiguratul hotaraste anularea calatoriei cu mai mult de 14 zile calendaristice înainte de începerea calatoriei, acesta are obligatia de a anunta în scris agentia de turism si Societatea de asigurare în prima zi lucratoare ulterioara celei în care a luat respectiva decizie. De asemenea, Asiguratul este obligat, în acelasi termen, sa solicite agentiei de turism încheierea unui proces verbal în care sa fie mentionate data la care a fost anuntata agentia de turism si valoarea penalitatilor retinute de agentie conform clauzelor de retragere înscrise în contractul de comercializare a serviciilor turistice.
8.2. În cazul producerii unui eveniment care ar putea împiedica începerea calatoriei între 3 si 14 zile calendaristice sau cu pâna la 3 zile calendaristice înainte de debutul acesteia, Asiguratul are obligatia de a anunta în scris agentia de turism si Societatea de asigurare în prima zi lucratoare ulterioara celei în care s-a produs respectivul eveniment. De asemenea, Asiguratul este obligat, în acelasi termen, sa solicite agentiei de turism încheierea unui proces verbal care sa reflecte motivele anularii calatoriei, data la care a fost anuntata agentia de turism, precum si valoarea penalitatilor retinute de agentie conform clauzelor de retragere.
8.3. Asiguratul, împuternicitii ori mostenitorii legali ai acestuia vor pune la dispozitia Asiguratorului, dupa caz, urmatoarele documente necesare instrumentarii dosarului de dauna:
o    cererea de despagubire;
o    copia actului de identitate;
o    declaratia pe proprie raspundere privind evenimentele care au împiedicat anularea sau retragerea Asiguratului din angajamentele contractate;
o    dovada achitarii avansului sau costului serviciilor contractate cu agentia de turism (chitanta, factura, voucher, bilete de avion);
o    contractul de comercializare a serviciilor turistice semnat cu agentia de turism al Asiguratului si, al însotitorului acestuia care nu mai poate calatori;
o    în caz de deces, copie a certificatului de deces;
o    în caz de boala sau vatamare corporala, documentele eliberate de un medic autorizat ori de o institutie medicala autorizata, documente din care sa rezulte fara echivoc ca Asiguratul, ori dupa caz însotitorul sau ruda acestuia de pâna la gradul al-II-lea inclusiv sau sotul/sotia sa, este împiedicat sa efectueze calatoria ca urmare a respectivei boli sau vatamari corporale;
o    în caz de accident rutier ori de avarii produse resedintei sau domiciliului – documentele eliberate de organele abilitate sa constate respectivele evenimente si, dupa caz, documentele medicale din care sa rezulte fara echivoc ca Asiguratul sau însotitorul acestuia a fost împiedicat sa efectueze calatoria;
o    copia de pe citatia si de pe încheierea de sedinta ori de pe hotarârea din continutul careia sa reiasa prezenta personala a Asiguratului la termenul de judecata;
o    în cazul pierderii sau furtului documentelor de identitate necesare efectuarii calatoriei, dovada înlocuirii acestora de catre autoritatile în drept;
o    adeverinta de la locul de munca al Asiguratului care sa specifice faptul ca acesta a fost chemat de urgenta sau retinut la lucru în perioada în care era planificata calatoria;
o    originalul procesului verbal încheiat cu agentia de turism;
o    orice alte documente pe care Asiguratorul le considera necesare pentru solutionarea dosarului de dauna.
8.4. Orice copie de pe documentele anterior precizate trebuie certificata de un reprezentant al Asiguratorului dupa confruntarea acesteia cu originalul.
8.5. Nerespectarea de catre Asigurat a obligatiilor anterior mentionate atrage decaderea acestuia din drepturile oferite prin prezentele conditii.

9. STABILIREA SI PLATA INDEMNIZATIILOR
9.1. Pe baza documentelor depuse de Asigurat, luând în considerare clauzele de anulare a calatoriei, asa cum acestea se regasesc în cadrul protocolului încheiat între agentia de turism si Asigurator, reflectate corespunzator în contractul de comercializare a serviciilor turistice, precum si prezentele dispozitii, Asiguratorul va întocmi si va analiza dosarul de dauna.
9.2. Actele depuse în vederea obtinerii indemnizatiei ramân în posesia Asiguratorului, ele constituind acte de justificare a platilor efectuate.
9.3. Indemnizatia se plateste în limitele clauzelor de anulare a contractului si cu luarea în considerare a prezentelor conditii, fara a se putea depasi suma cu care partenerul, prin care sau la care s-au facut rezervarile, a penalizat agentia de turism emitenta a politei de asigurare. Lipsa biletului de avion sau a contractului dintre agentia de turism si Asigurat ori lipsa clauzelor de retragere a Asiguratului din cadrul unui asemenea contract, precum si imposibilitatea agentiei de turism de a face dovada penalizarii ei de catre partenerul extern prin care sau la care s-au facut rezervarile permite Asiguratorului sa refuze plata despagubirii.
9.4. Indemnizatia este egala cu o fractiune din costul biletului de avion sau costul de achizitie al serviciilor turistice, calculata procentual conform clauzelor de anulare a calatoriei prevazute în contractul încheiat între agentia de turism si Asigurat. Procentul luat in considerare la calculul indemnizatiei nu va putea depasi procentul prevazut in clauzele penalizatoare impuse de tour-operatorul extern furnizor al serviciilor turistice achizitionate de Asigurat, la care se adauga un procent de 5% din costul de achizitie.
9.5. Indemnizatia se plateste Asiguratului în toate cazurile cu exceptia decesului acestuia, când aceasta se acorda mostenitorilor legali.
9.6. Asiguratorul plateste indemnizatia cuvenita numai daca Asiguratul nu beneficiaza de asigurari asemanatoare încheiate la alte societati de asigurare, asigurari despre care Asiguratorul nu are cunostinta la momentul emiterii politei sale.
9.7. În cazul în care Asiguratul nu poate participa la calatorie si transfera contractul de comercializare a serviciilor turistice unei terte persoane, Asiguratorul va plati drept despagubire o suma maxima de 30 EURO/persoana/contract transferat.
9.8. În cazul în care Asiguratul nu poate utiliza biletele de avion pentru cursele de linie asigurate si revinde respectivele bilete sau obtine preschimbarea/reprogramarea lor, Asiguratorul nu va plati despagubiri pentru respectivele curse.
9.9. În cazul asigurarilor încheiate pentru bilete de avion, daca una dintre cursele Asiguratului este anulata din vina operatorului aviatic, Asiguratorul va plati doar despagubirea aferenta zborului neefectuat. Pentru biletele dus-întors cu pret unic pentru ambele calatorii, în cazul neefectuarii uneia dintre calatorii, datorata unui eveniment asigurat, Asiguratorul va acoperi maxim 50 % din valoarea totala a biletului de avion.
9.10. În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei invocând obligativitatea de a îndeplini îndatoriri de serviciu urgente si neprevazute, Asiguratorul va retine 30% din valoarea indemnizatiei cuvenite.
9.11. Plata indemnizatiei se face numai în RON (lei noi) la sediul Asiguratorului ori în contul desemnat de Asigurat. In cazul în care costul de achizitie a fost achitat de catre Asigurat în valuta, atunci la calculul indemnizatiei se va lua în considerare paritatea valutei respective în raport cu moneda nationala, la valoarea sa din momentul producerii evenimentului asigurat.
9.12. Plata indemnizatiei se va face în termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii la dosarul de dauna a ultimului act solicitat de Asigurator.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Daca Asiguratul a dat raspunsuri nereale, inexacte sau incomplete pe formularele sau declaratiile solicitate de Asigurator ori de alte institutii chemate sa investigheze evenimentul asigurat, Asiguratorul va putea refuza despagubirea.
10.2. În cazul în care se constata reaua credinta a Asiguratului înainte ori dupa producerea vreunui eveniment asigurat, Asiguratorul are dreptul sa denunte unilateral contractul, respectiv sa refuze plata indemnizatiei, fara restituirea primei de asigurare.
10.3.Oricare dintre parti poate denunta oricând prezenta polita, urmând ca încetarea efectelor acesteia sa aiba loc la ora 24 a zilei urmatoare celei în care s-a efectuat expedierea prin posta a scrisorii recomandate cu confirmare de primire a actului de denuntare. În acest caz, Asiguratorul restituie prima de asigurare aferenta perioadei ramase pâna la expirarea valabilitatii politei. Denuntarea politei din initiativa Asiguratului determina retinerea primei de asigurare corespunzatoare perioadei scurse de la intrarea în valabilitate a politei, fara însa ca procentul astfel retinut sa fie mai mic de 40% din prima de asigurare platita.
10.4. În cazul denuntarii sau rezilierii politei, prevederile acesteia se aplica pentru toate cazurile de evenimente asigurate survenite înainte de încetarea efectelor politei prin denuntare sau reziliere, pâna la lichidarea definitiva a acestora.
10.5. Asiguratorul are dreptul sa opuna mostenitorilor Asiguratului toate apararile pe care le putea opune Asiguratului însusi în temeiul prezentelor conditii de asigurare.
10.6. Asiguratul raspunde de prejudiciile aduse Asiguratorului prin acte care ar împiedica realizarea dreptului de regres împotriva celor raspunzatori de producerea accidentului. Dreptul de regres al Asiguratorului nu se exercita împotriva Contractantului daca acesta sau un prepus al sau se face vinovat de producerea evenimentului asigurat.
10.7. Persoanele care obtin sau încearca prin orice mijloace sa obtina pe nedrept indemnizatii de asigurare sau cei care înlesnesc asemenea fapte, se pedepsesc potrivit legii penale ori de câte ori fapta întruneste elementele unei infractiuni.
10.8. Prevederile politei de asigurare, inclusiv conditiile de asigurare, pot fi modificate prin acordul partilor atât înaintea încheierii contractului de asigurare cât si oricând în timpul perioadei de asigurare, modificarile respective intrând în vigoare de la data convenita de parti.
10.9. Prezentele conditii, în masura în care nu deroga prin continutul lor, se completeaza cu prevederile legale în vigoare ce reglementeaza domeniul asigurarilor si cel al turismului.
10.10. Politele de asigurare încheiate în considerarea prezentelor conditii nu acopera raspunderea civila a Asiguratului.
10.11. Pentru o determinare corecta a vointei partilor semnatare ale politei de asigurare se impune o interpretare contextuala, prin coroborarea diferitelor clauze cuprinse în prezentele conditii.
10.12. În legatura cu orice litigiu privitor la aplicarea politei de asigurare se va încerca în prealabil rezolvarea sa pe cale amiabila - procedura de conciliere urmând sa aiba loc la sediul Asiguratorului, iar apoi, în cazul în care neîntelegerile persista, de catre instantele de judecata competente din România.