Background

Contact

+4-031.106.00.00

+4-0753.63.72.53

+4-0745.34.24.91

contact messenger

Oferte Speciale

Rezervari Hoteluri

Rezervari hoteluri - Hotelcon
Rezervari hoteluri - Croatia

Vremea

Contract cu turistul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. .........../..................2011

                Societatea comercială  EMERALD TRAVEL S.R.L, cu sediul social în România, Loc. Giurgiu, Str. Tineretului, Bl. 102, Et. 3, Ap. 14, Jud. Giurgiu, tel. 031-106.00.00, fax. 031-106.00.03 înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J52/46/2010, CUI RO 26455537, cont nr. RO78BTRL04401202T60614XX-lei si RO53BTRL04404202T60614XX -euro, deschis la BANCA TRANSILVANIA, Suc. Mosilor; cont nr. RO16RNCB0765115090620001-lei si RO86RNCB0765115090620002 -euro, deschis la BCR, Agentia Campia Libertatii, prin agentia de turism EMERALD TRAVEL cu sediul în Bucuresti, Sos. Mihai Eminescu, nr. 185, bl.31B, sc.A, et. 1, ap.2, sector 2, posesoare a licentei de turism nr. 5627/09.04.2010 reprezentată de Florin Istrati - Administrator, în calitate de TOUROPERATOR - FURNIZOR DE PRODUSE TURISTICE, denumita in prezentul contract TOUROPERATOR si Turistul/Reprezentantul turistului

NUME, PRENUME
 
ADRESA
 
Cod numeric personal
 
Carte de identitate
 
DATE CONTACT (telefon, e-mail)
 

au convenit la încheierea prezentului contract.

DENUMIRE PACHET
 
DETALII TRANSPORT
 
DATA TUR/RETUR
 
LOC PLECARE
 
DETALII CAZARE
 
MASA
 
SERVICII INCLUSE
 
NUME TURISTI:
 
MENTIUNI:
 
ASIGURARE STORNO:
Turistii au fost informati despre conditiile de asigurare storno si doresc / nu doresc incheierea unei asemenea asigurari
OBSERVATII:
1. Pentru serviciile de cazare achizitionate, agentia nu este raspunzatoare de amplasarea camerelor in hotel, cu exceptia cazurilor cand acest lucru este specificat clar in rezervare si exista tarif special pentru anumite tipuri de camere. In rest, hotelul isi pastreaza dreptul de a distribui turistii in camere, la check-in.
2. Pentru excursiile optionale la care turistii se inscriu la fata locului si nu prin intermediul agentiei EMERALD TRAVEL, orice nelamuriri / reclamatii trebuie adresate direct catre biroul la care s-a efectuar inscrierea.
3. In ceea ce priveste tarifele pentru transport aerian, taxele de aeroport se pot modifica de catre compania aeriana, aceste eventuale modificari fiind suporate de catre client.

Pretul:
1.     Pretul contractului este ...... Euro si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
Plata
Suma
Data platii
Achitat integral
                   Euro
 
  
   In situatia in care turistul sau reprezentantul turistului nu achita contravaloarea pachetului conform termenelor din contract, agentia are dreptul sa anuleze rezervarea pachetului de servicii, fara a avea obligatia returnarii contravalorii sumelor achitate pana in acel moment.
   Subsemnatul .................... in calitate de titular al „Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice”, declar că datele de mai sus sunt corecte, am luat la cunostintă de conditiile generale - de participare, înscriere si anulare si sunt de acord cu conditiile contractului de transport si cu cele ale serviciilor turistice pe care le-am solicitat (inclusiv programul turistic si anexele aferente). În cazul în care din vina mea exclusivă nu îmi va fi permis accesul în tările tranzitate/de destinatie sau nu respect programul serviciilor turistice, personalul, orarul acestora, accept să renunt la orice pretentie de despăgubire. Am primit un exemplar al contractului, materialul publicitar, documentele de călătorie si dovada efectuării plătii.

    Turistii sunt obligati sa verifice starea pasaportului sau a cartii de identitate precum si valabilitatea acestora (minim 6 luni din momentul plecarii). Nu este permisa trecerea frontierei in baza certificatului de nastere sau a buletinului de "tip vechi". In cazul participarii la program a minorilor care nu sunt insotiti de ambii parinti, minorii trebuie sa aiba asupra lor acordul (legalizat la notariat in original + copie) parintelui sau parintilor care nu-i insotesc in excursie, privind participarea copiilor la programul respectiv, iar insotitorul acestora trebuie sa aiba in posesie cazierul judiciar. Lipsa acestora conduce conform prevederilor in vigoare la oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism touroperatoare sau revanzatoare nu raspund de consecinte (pentru mai multe detalii va rugam consultati site-ul www.politiadefrontiera.ro).
    Partile au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001.
    TURIST,                                                                                                                AGENTIE TURISM,
...........................................                                                     ..................................................

PREZENTUL CONTRACT A FOST ÎNCHEIAT ÎN DOUĂ EXEMPLARE SI CONTINE DOUĂ PAGINI.

I. Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract este organizat de SC EMERALD TRAVELSRL sediul social în România, Loc. Giurgiu, Str. Tineretului, Bl. 102, Et. 3, Ap. 14, Jud. Giurgiu, tel. 031-106.00.00, fax. 031-106.00.03 înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J52/46/2010, CUI RO 26455537 titulara a Agentiei de turism EMERALD TRAVEL, Licenta de turism nr. 5627/09.04.2010, cu sediul principal in Bucuresti, Sos. Mihai Eminescu nr. 185, bl.31B, sc. A, et. 1, ap.2, sector 2, si prin filialele sale din tara care garantează buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agentia.
2. Agentia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:
   a) servicii turistice la cererea clientului, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor turistilor, denumite în continuare servicii la cerere;
    b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, pliante si alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
    c) servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnă si/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
    Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecăreia dintre ele.
3. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.
II. Aparitia raporturilor contractuale:
    1. În cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisă a solicitării sale.
    2. În cazul biletelor de odihnă si/sau de tratament, contractul se consideră încheiat o dată cu plata integrală a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.
III. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către EMERALD TRAVEL a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plătii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă EMERALD TRAVEL, se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante), în cazul ofertei standard si a biletelor de odihnă si/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag răspunderea EMERALD TRAVEL.
IV. Tarife, preturi, conditii si termene de plata:
Preturile si tarifele pachetelor de servicii sunt stabilite prin contract. Preturile si tarifele cuprind atât contravaloarea serviciilor de bază cât si contravaloarea serviciilor suplimentare solicitate de TURIST precum si a eventualelor taxe obligatorii.
Preturile si tarifele pot fi modificate unilateral de EMERALD TRAVEL ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redeventelor si taxelor aferente serviciilor rutiere, feroviare, aeriene sau navale, a taxelor de turist sau a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
În cazul în care pretul stabilit prin contract este majorat cu peste 10 %, TURISTUL poate rezilia contractul, cu dreptul de recuperare a sumelor achitate, notificând agentiei intentia de reziliere, în scris, în termen de 3 zile de la data comunicării preturilor majorate.
TURISTUL are obligatia să achite un maxim de 50 % din pretul serviciilor solicitate în momentul efectuării comenzii sau al semnării contractului dacă nu a fost făcută comanda iar restul sumei trebuie achitată până cel mai târziu cu 15 de zile înainte de începerea programului. Dacă comanda intervine în intervalul celor 15 zile, serviciile vor fi achitate integral la data semnării comenzii.
Nerespectarea de către TURIST a termenelor de plată dă dreptul agentiei EMERALD TRAVEL să rezilieze contractul si să solicite despăgubiri pentru daunele suferite.
 V. Drepturile si obligatiile EMERALD TRAVEL
1. În cazul în care Agentia este nevoită să modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia să informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecării.
2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agentia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, EMERALD TRAVEL este obligată:
    a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeasi calitate si cantitate;
    b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
    c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
3. EMERALD TRAVEL este răspunzătoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de către o altă agentie de turism sau de către alti prestatori de servicii, cu exceptia următoarelor cazuri:
   a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează turistului;
   b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, accidente etc.).
4. Agentia are obligatia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecării, următoarele informatii:
    a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritătilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autorităti locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgentă sau de orice altă informatie care să îi permită contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
    c) pentru călătoriile minorilor neînsotiti de părinti, informatii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
VI. Drepturile si obligatiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta EMERALD TRAVEL cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare.  În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimepntare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agentie a sumelor plătite.
3. Turistul este obligat să comunice EMERALD TRAVEL, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintării prevăzute la cap. V, pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
    a) rezilierea contractului fără plata penalitătilor; sau
    b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4. În cazul în care turistul reziliază contractul sau EMERALD TRAVEL anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are urmatoarele optiuni:
   a) să accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară(numai echivalenta zic eu, dar e prevazuta in lege), propus de EMERALD TRAVEL;
   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agentie, cu rambursarea imediată a diferentei de pret;
    c) să i se ramburseze  toate sumele achitate în virtutea contractului.
5. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul să solicite EMERALD TRAVEL si o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:
    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat în contract, iar EMERALD TRAVEL a informat turistul în scris, cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
    b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
    c) anularea s-a făcut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească EMERALD pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de fortă majoră definite conform legii.
    Dacă turistul, după achitarea si confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitătilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.
5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România si autoritătile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.   
6. Turistul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la EMERALD TRAVEL.
7. Turistul este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unitătile de cazare, alimentatie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse.
 VII. Asigurari
Turistul asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului la Societatea de Asigurare UNIQA ASIGURARI, cu sediul în localitatea Bucuresti, B-dul Dacia, nr. 30, et. 3, sector 1, telefon 021.212.08.82 fax 021.212.08.41/42/43.
Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
Conditiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt prevăzute în polita de asigurare N nr. 003862 si pot fi consultate la sediul EMERALD TRAVEL.
 VIII. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. În cazul în care turistul renuntă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datorează EMERALD TRAVEL penalizări după cum urmează:
   a) 30 % din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
    b) 60 % din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 16 - 30 de zile înainte de data plecării;
   c) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
2. În cazul biletelor de odihnă si/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplică următoarele penalizări:
    a) dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului si până cel târziu cu 15 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agentiei cu T.V.A. aferentă;
    b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 15 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în statiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din pret ori din valoarea încasată până la acea dată de EMERALD TRAVEL;
3. Penalizările echivalente cu prevederile si pretul  contractului se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la granită de către politia de frontieră.
În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
4. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luată în considerare.
5. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăsi de două ori pretul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agentia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei sale.
 IX. Reclamatii
1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât EMERALD TRAVEL, cât si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât EMERALD TRAVEL, cât si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este solutionată sau este solutionată partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agentia urmând ca în termen de 15 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în conditiile prezentului contract.
X. Litigii
Litigiile dintre părti vor fi rezolvate pe cale amiabilă iar în caz de persistentă pe cale judecătorească, la instanta judecatoreasca competenta in circumscriptia careia se afla sediul EMERALD TRAVEL.
XI. Dispozitii finale
În cazul intermedierii de către EMERALD TRAVEL a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intră sub incidenta reglementărilor impuse de transportator. Contractul corespunde prevederilor legale în vigoare la data redactării. El poate suferi modificări impuse de noua legislatie.
Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare si respecta prevederile  Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

AGENTIE  TURISM SC EMERALD TRAVEL SRL                     ......................................
TURIST/REPREZENTANT                                             .........................................